ARDUINO VANONDER HET FIJNSTOF

OVER HET PROJECT

Fijnstof is een erg actueel thema in de media. In het eerste deel van dit project ontdek je waarom fijnstof schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Helaas hebben we geen menselijk zintuig dat ons kan verwittigen van zodra er teveel fijnstof in de lucht hangt.

Daarom kruip je nadien in de schoenen van een ingenieur met een maatschappelijk relevante vraag: hoe ontwerp je een goedkope detector die fijnstof kan meten?

Fijnstof kan je niet rechtstreeks meten (zoals bv. een lengte met een lat, of een massa op een weegschaal). Je zal ontdekken hoe je met behulp van licht-verschijnselen onrechtstreeks iets kan afleiden over fijnstof gehaltes in de lucht.

Gaandeweg ontdek je welke uitdagingen hierbij komen kijken zoals kalibratie, automatisering, meetbereik, nauwkeurigheid, interpretatie van metingen....

“Arduino vanonder het fijnstof” is een volwaardig STEM project!

We openen samen een zwarte doos (fijnstof detector) en ontdekken hoe wiskunde, fysica, biologie, techniek en engineering ons heel wat bewuster kunnen maken over het kritisch gebruik van meettoestellen.

Bovendien maken we voor het praktisch deel van de bundel gebruik van Arduino, een intussen veel gebruikt open-source hardware en programmeeromgeving.OVER DE CURSUS

De cursus heeft een modulaire structuur. Als je met de “ flipped- classroom” didactiek wil werken, kan je de eerste drie modules ter zelfstudie overlaten aan je leerlingen en de laatste drie modules in de klas behandelen.

  • Module1: Wat is het probleem met fijnstof ?
  • Module2: Wie meet er fijnstof concentratie in ons land?
  • Module3: Fijnstof zelf meten
  • Module4: In de praktijk
  • Module5: Metingen met de fijnstofdetector
  • Module6: Interpretatie van de metingen

Binnen elke module worden de deelaspecten uitgelegd. Per deelaspect moet de leerling enkele opdrachten afwerken.
Als de leerling op 'oplossing opsturen' klikt, worden de relevante oplossingen - zoals links en antwoorden op open vragen - opgeslagen in de database. De leerling krijgt daarna haar/zijn antwoord op de vraag en het juiste antwoord op de vraag te zien.
Op de pagina 'mijn account' (bovenaan rechts), kan je de antwoorden op de relevante vragen per leerling raadplegen. Plus kan je opvolgen welke modules je leerlingen al hebben afgewerkt. De module wordt als afgewerkt aangegeven als de leerling alle antwoorden op de vragen in de module heeft opgestuurd.

Na iedere module krijgt de leerling nog enkele evaluatievragen die je informatie geven over welke onderdelen niet goed begrepen werden en in de klas zeker aan bod zouden moeten kunnen komen.


Enkele screenshots om je een idee te geven:


Doorheen de cursus zal je geregeld icoontjes tegenkomen, 4 symbolen die duiden op de STEM-elementen: Science, Technology, Engineering en Mathematics.

Wetenschappelijke begrippen worden uitgelegd....

techniek-elementen...

engineering-elementen...

wiskunde-elementen...

De andere 2 geven referentiemateriaal of extra informatie aan:

Referenties.

Voor de geïnteresseerden meer informatie.


Inschrijven