WAT

Hoe sensibiliseer je je leerlingen voor de kwaliteit van de lucht? PlanetWatch doet het via een wetenschappelijk experiment, met bio-indicatoren op bladeren van de es en esdoorn voor de aanwezigheid van vervuilende stoffen in hun leefmilieu.

Via deze e-learning module, leer je meer over:

 • Het determineren van bomen
 • Veldwerk
 • Culturen van micro-organismen opkweken in het lab
 • Gegevens online registreren
 • Een phonoscoop technisch realiserenWAAROM E-LEARNING?

 • RVO-Society wil inzetten op vernieuwende didactiek:
  • flipped classroom
  • blended learning
  • interactiviteit
 • Bovendien kan een online platform voortdurend up to date worden gehouden waardoor ingespeeld kan worden op de nieuwste trends.
 • Het leerproces van de leerlingen kan worden individueel worden opgevolgd.

Nieuw is dat ook leerkrachten een opleiding kunnen volgen in dit platform! Leerkrachten kunnen zich op hun eigen tempo en op zelf gekozen momenten scholen in het gebruik van het online platform.
7 MODULES CURSUSINHOUD

PlanetWatch is modulair opgebouwd.

Module 1

module 1

Inleiding

In deze inleidende module stellen we ons de vraag wanneer een stof beschouwd wordt als een luchtpolluent en op welke manier we dit kunnen meten. We blijven stilstaan bij de betekenis van de term bio-indicator en we vergelijken de voor- en nadelen om deze biologische meetmethode te gebruiken vergeleken met fysische of chemische sensoren.


Module 2

module 2

Probleemstelling

In deze module gaan we in op het probleem van het ontstaan van verzurende luchtpolluenten en hun impact op de omgeving. We plaatsen verzuring ook in een historisch perspectief. Tot slot geven we een overzicht van het experiment dat de rode draad vormt van het van het PlanetWatch project. We maken gebruik van roze bladgisten op loofboombladeren als bio-indicator voor de luchtkwaliteit m.b.t. het probleem van verzuring.


Module 3

module 3

Veldwerk

Om het roze-bladgist-experiment uit te voeren, hebben we het correcte bladmateriaal nodig uit het gebied waarvan we de luchtkwaliteit willen bepalen.
Modules 3.1 en 3.2 bereiden ons voor de eerste grote praktische stap: het veldwerk. We leren bomen determineren om Essen en Esdoorns te kunnen herkennen op het veld. (Module 3.1).
Om de resultaten van het experiment online te kunnen invoeren op de PlanetWatch kaart leren we in Module 3.2 met een GPS werken.
In Module 3.3 staan we stil bij de keuze van de onderzoeksvraag en de bepaling van het studiegebied/de studiegebieden.
We verzamelen bladmonsters in het laatste onderdeel van deze module (Module 3.4).


Module 4

module 4

Labowerk

De bio-indicator in dit experiment, is een micro-organisme dat groeit op het verzamelde bladmateriaal uit het studiegebied. We maken kennis met biologische aspecten van dit micro-organisme, een bepaalde gistsoort. Nadien leren we hoe we ze in de juiste en hygiënische omstandigheden kunnen opkweken in het (school)lab.


Module 5

module 5

Analyse van de luchtkwaliteit

Vervolgens leren we hoe de metingen uit te voeren. Het is het aantal gistkolonies dat ons een indicatie zal geven voor de luchtkwaliteit. Om deze te kunnen tellen maken we gebruik maken van een binoculair.
In deze module bestaat de optie om een technisch ontwerp realiseren door een smartphone om te toveren in een binoculair.


Module 6

module 6

Interpretatie van de resultaten

De scholen die deelnemen aan PlanetWatch delen hun op een gemeenschappelijke kaart .
In deze module leggen we uit hoe de resultaten online kunnen gezet worden. Om het experiment af te ronden, staan we stil bij de bekomen resultaten en vergelijken we onze resultaten - op basis van bio-indicatoren - met de resultaten van metingen op basis van sensoren uit andere projecten.


Module 7

module 7

PlanetChange

Wie verder wil en de handen uit de mouwen wil steken, gaat met deze opvolgmodule 'PlanetChange' aan de slag.
In PlanetChange ondernemen de leerlingen acties voor een betere luchtkwaliteit. Wij visualiseren de acties online op ons platform.
4 MODULES NAVORMINGSINHOUD

 • Hoe inschrijven?
 • Overzicht van het platform
 • Hoe materiaal bestellen?
 • Het dashboard: hoe volg ik mijn leerlingen op?
 • Modulaire opbouw van de modules en trajecten
 • Gedeelde content van andere leerkrachten en leerlingen
 • Andere RVO-e-learningprojecten: een overzicht

 • Presentatie project
 • Leerdoelen en leerplannen
 • Praktische tips per module om de les vlot te laten verlopen
 • Extra achtergrondinformatie bij de theorie
 • Tijdsindicatie en lesduur
 • Ervaringen van gebruikers met PlanetWatch
 • Getuigenissen op film van vorig jaar

 • Blended learning
 • Flipped classroom
 • Evaluatie van leerlingen voor een Blended learning project
 • Wetenschapsdidactiek toegepast op PlanetWatch
 • Stem-didactiek toegepast op PlanetWatch
 • Samenwerking tussen verschillende klassen
 • Samenwerking tussen verschillende vakken

 • Hoe een PlanetChange project opzetten?KALENDER


Dit online PlanetWatch-project zal beschikbaar zijn vanaf 15 mei 2019. Ze wordt in haar eerste editie in “dripping content” weergegeven. De inhoud van het project en de navorming wordt in 7 delen vrijgegeven. Tussen iedere vrijgave van inhoud zal een periode van 3-4 weken tussengaan.

15 mei 2019 Module 1: Inleiding
1 juni 2019 Module 2: Probleemstelling
1 juli 2019 Module 3: Veldwerk
1 augustus 2019 Module 4: Labowerk
1 september 2019 Module 5: Analyse van de luchtkwaliteit
15 september 2019 Module 6: Interpretatie van de resultaten
1 november 2019 Module 7: PlanetChangeMATERIAAL


Materiaal voor het wetenschappelijk experiment:

Prijs voor materiaal BTW inclusief

 • basispakket aan 30 €
 • navulpakket aan 15 €

Een basispakket omvat materiaal voor 40 leerlingen (+/- 1 klas):

 • glucose voor 1l voedingsbodem (5g)
 • agar-agar poeder voor 1l voedingsbodem (15g)
 • 20 petrischalen
 • 5 onderlegplaten in polystyreen
 • 1 tube vaseline
 • 5 appelboren
 • 5 pincetten

Een navulpakket bevat een aanvulling van het verbruiksmateriaal van het basispakket:

 • glucose
 • agar-agar poeder
 • petrischalen

Informatie rond het te gebruiken materiaal voor de technische realisatie volgt later.
ATTEST


Om het nascholingswerk van de leerkrachten te herkennen, vinden we het belangrijk dat er voor online-navormingen ook een navormingsattest komt. Onze projecten zijn modulair, maar dienen door de leerkracht in navorming wel in volgorde te worden afgelegd.

Er wordt een digitaal navormingsattest afgeleverd per afgewerkte module met vermelding van de doelstellingen die bereikt zijn in deze module. Het attest wordt automatisch gegenereerd van zodra de leerkracht de module volledig doorlopen heeft en alle opdrachten heeft uitgevoerd en opgestuurd.


Het finaal navormingsattest wordt digitaal afgeleverd na:

 • het doorlopen van alle online- opleidingsonderdelen.
 • het uitvoeren van één van de trajecten in minimaal 1 klas

Het bevat in attachment een overzicht van de module attesten: (datum, tijd, behaald of niet behaald...) en de eindopdracht bij deze navorming.
VOOR WIE


Deze online-navorming richt zich naar leerkrachten die het project “PlanetWatch” willen uitrollen in hun klas.

PlanetWatch is een project dat in verschillende trajecten kan worden aangeboden:

 • als STEM-project in de eerste en tweede graad ASO
 • binnen het vak Natuurwetenschappen in de eerste graad ASO
 • binnen het vak biologie in de tweede graad ASOONDERSTEUNING


Gebruikers kunnen vragen stellen op: info@rvo-eclassroom.be. Deze vragen worden gebundeld in een FAQ bij de online-navorming.
DEMO

DE PLANETWATCH-PROJECTRESULTATEN OP KAART

De resultaten geven het gemiddeld aantal roze bladgistkolonies op een welbepaalde plaats en datum weer.

Meer details
Legende: gemiddeld aantal roze bladgistkolonies
0-10 11-20 21-30 31-40 41-50
51-60 61-70 71-80 81-90 91-100
101-120 121-130 >131        
 
Inschrijven