OVER HET PROJECT!

WAT IS E-CLASSROOM?

'E-classroom' is het digitaal platform van RVO-Society dat projecten, modulair, in een ‘blended-learning’ formaat aanbiedt.

Deze nieuwe vorm van didactiek combineert zelfstandig online leren met een klassikaal doe- en leerproces voor leerkrachten en leerlingen. RVO-Society schuift hierbij het model van de ‘flipped’ of omgekeerde classroom naar voor, waarbij de leerlingen eerst door zelfstudie in de E-classroom contactmomenten voorbereiden en de leerkracht daarna in de klas op de toepassing en diepere verwerking van de stof ingaat. Bovendien kunnen leerkrachten en leerlingen bepaalde resultaten van hun activiteiten met andere leden van de e-classroom delen.

Waarom deze methode kiezen om aan de slag te gaan met blended learning?

 • Meer interactie tussen leerlingen
 • Meer interactie tussen leerlingen en hun ouders (ouders kunnen beter helpen bij het studeren)
 • Meer mogelijkheid om de leerstof in de praktijk te brengen
 • Motiverend voor leerlingen
 • Studeren op eigen tempo
 • Ideale manier om groepswerk en projectwerk te organiseren
 • Gemakkelijker ingaan op individuele vragen van de leerlingen.
 • Het studiemateriaal is 24x7 beschikbaar
 • Beter zicht op het leerproces van de leerlingen

Moeilijkheden oplossen

 • Leerlingen die het voorbereidend werk niet uitvoeren
 • Leerlingen zonder toegang tot internet thuis
 • Leerlingen deze nieuwe werkvorm aanleren
 • Klasinrichting aanpassen

Meer info

Blended learning is een ideale tool om te werken aan volgende doelstellingen:

 • Leerkrachten levenslang bijscholen op een gebruiksvriendelijke en flexibele manier: zonder verplaatsing en op elk willekeurig tijdstip
 • Als leerling de leerstof op eigen tempo verwerken
 • Een grotere community van leerkrachten en leerlingen vormen die actief met een project bezig zijn en hun resultaten en ervaringen kunnen delen
 • Met citizen-science projecten mee te werken
 • Steeds met up-to-date en modern didactisch materiaal te werkenE-CLASSROOM VAN RVO-SOCIETY

Zowel de inhoud als de vorm die RVO-Society in dit digitaal platform aanbiedt, bepalen de eigenheid van onze 'e-classroom'.

INHOUD

iSTEM

Onze e-classroomprojecten zijn iSTEM projecten. D.w.z. dat alle STEM-domeinen er in bepaalde mate in aanwezig zijn. Icoontjes geven aan wèlke verschillende STEM-domeinen. Bovendien gaat het niet alleen om kennisontwikkeling in deze STEM domeinen, maar streven we ook naar vaardigheden-, attitudes- en talentontwikkeling van jongeren op het gebied van STEM.

Inspirerend en innovatief

Met onze e-classroomprojecten zijn we de brug tussen imec en het onderwijs.
We brengen de meest recente en uitdagende technologische toepassingen van onderzoek naar leerkrachten en leerlingen.

Diepgaand

Onze e-classroomprojecten bieden de mogelijkheid om STEM op een diepgaande manier te beleven. De toepassingen worden wetenschappelijk en wiskundig onderbouwd. Er worden technische en engineeringsvaardigheden aangeleerd en er is aandacht voor het verwerven van inzicht in wetenschappelijke concepten.

Toegepast en relevant

Onze e-classroomprojecten zijn altijd gebaseerd op situaties of problemen uit de echte wereld en worden gekaderd binnen een maatschappelijk relevante context. We focussen op 3 grote categorieën:

 1. Slimme technologie
  We werken rond een leerlijn STEM met als hoofdthema elektriciteit, magnetisme, elektronica, IOT, artificiële intelligentie ...
 2. Duurzaamheid
  We werken rond een leerlijn STEM met als hoofdthema energie en efficiëntie, monitoring van klimaatveranderingsproblematiek en milieuvervuiling....
 3. Gezondheidszorginnovatie
  We werken rond een leerlijn STEM met als hoofdthema menselijke biologie, monitoring van het menselijk lichaam en technologie voor de zorg...

Ervaringsgericht

Door het leren “achter het computerscherm” te combineren met praktische hands-on activiteiten in de klas, blijft het ervaringsgericht leren een sterk aandachtspunt.


VORM

Modulair

Onze e-learningsprojecten zijn modulair opgebouwd. Zo kunnen onze projecten op een flexibelere manier in de klaspraktijk worden ingebouwd.

Online

Het online voorbereidende deel bestaat in onze projecten niet enkel uit filmmateriaal. Het zal de leerlingen op een actieve en ervaringsgerichte manier de basiskennis voor het project laten ontdekken.

Klassikaal

Het actieve klassikaal gebeuren bestaat uit de praktische technische - of zelfs engineeringsopdracht. De leerlingen gaan de praktische uitdaging in groep aan met de kennis en vaardigheden die ze door zelfstudie in het e-learningsplatform hebben geleerd.

Management systeem

Het platform voorziet een management systeem voor de leerkracht, zodat hij zich optimaal kan voorbereiden op de actieve les in de klas. Hij krijgt een overzicht van welke leerlingen het voorbereidend werk heeft doorlopen en bovendien krijgt hij ook de feedback van de onderwerpen waar zijn leerlingen meer uitleg over wensen.DIDACTISCHE TIPS EN KLASGEBRUIK

 • Onze E-classroommodules zijn ontworpen om in de Flipped-Classroom of Reversed Classroom methode te kunnen gebruiken - meer info hieronder.
 • Dit project kan ook worden uitgevoerd tijdens een themadag of projectdag.
 • Natuurlijk kan je ook traditioneel tewerk gaan. In dit laatste geval zijn er verschillende opties mogelijk:
  1. Je maakt gebruik van een Smartboard en geeft een leeg PDF document van het project aan de leerlingen om mee in te vullen.
  2. Je beschikt over een PC-lokaal waar leerlingen geleid, of zelfstandig in groep op individueel kunnen werken.
  3. De school of de leerlingen bezitten tablets of laptops die ze mee naar je les kunnen nemen en waarmee ze tijdens groepswerk, individueel of klassikaal de modules kunnen uitwerken.
 • De modules die over techniek en engineering gaan, kunnen soms wat extra materiaal vragen aanwezig in een techniek leslokaal.


MEER INFOPRIJS


Lidmaatschap e-classroom per leerkracht
Eénmalig lidmaatschap(1) 25 €
Toegang tot e-classroom per jaar per project per leerkracht
voor het éérste jaar(2)(3) 25 €
voor een extra jaar 10 €
 • gebruikers die het project 'Arduino vanonder het fijnstof' vóór 13/5/2019 hebben aangekocht
 • gebruikers van planetwatch.be met data op de resultatenkaart
 • gebruikers die hebben deelgenomen aan pilootproject 'water in de stad'

(2)  Een jaar (12 maanden) vangt aan bij het ontvangen van de token.


 • gebruikers die het project 'Arduino vanonder het fijnstof' vóór 13/5/2019 hebben aangekocht
 • gebruikers van planetwatch.be met data op de resultatenkaart
 • gebruikers die hebben deelgenomen aan pilootproject 'water in de stad'

AANBOD en INSCHRIJVEN

Arduino vanonder het fijnstof

Fijnstof

Bestudeer hoe de concentratie van fijnstof kan gemeten worden en doorloop de fasen voor het ontwerp van een Arduino gestuurde optische fijnstofdetector.

Meer info Inschrijven

Water in de stad

Water in de stad

Water in de stad is een STEM project dat ingaat op het probleem van stedelijke wateroverlast.

Meer info

PlanetWatch

PlanetWatch

Doe mee met het wetenschappelijk experiment over luchtkwaliteit.

Meer info Inschrijven


Heb je interesse in één van deze cursussen? Selecteer hierboven de cursus die je wenst te volgen, en klik op 'inschrijven'.

Na betaling ontvang je een token waarmee je je kan aanmelden.

Aanmelden

Heb je een token ontvangen, dan kan je je hier aanmelden.

Aanmelden